Velkommen til CityTV Copenhagen.

Vi sender på Kanal Hovedstaden:
Torsdag kl. 09:00-10:00 og Søndag kl.
07:00-08:00 og genudsender hele ugen.

 

Vi er en reklamefri, profit-fri og uafhængig lokal TV station og forening. Vi er en registreret RSV (Registreret Socialøkonomisk Virksomhed) der udgiver TV programmer for det Storkøbenhavnske område og via sociale medier. TV stationen støttes af Slots- og Kulturstyrelsen og vi sætter fokus på hjælp til indvandrerkvinder, cv og jobområdet, kultur, sport samt familier og børn, der ellers er isoleret fra det danske system. Foreningen drives af en bestyrelse og en lang række af frivillige i Københavnsområdet.

Vi er den første TV-Kanal der sætter fokus på de sproglige handicappede borgere. De fleste af de kvinder der medvirker i City TV, både Danske og etniske, har en lav eller ingen uddannelse eller arbejdserfaring og mange har psykologiske og helbredsmæssige problemstillinger. Vi foreslår ofte en virksomhedspraktik som en måde at få et første kendskab til det danske arbejdsmarkedet og som kan vække interesse for nye fagområder. Vi søger at aflive de negative forestillinger omkring et aktivt arbejdsliv. Vi søger at afdække de problemer som hindrer en aktiv integration for kvinderne og deres familie.

Mange af kvinderne er social isoleret og står ofte alene med ansvaret for børn og familie. CityTV vil sende programmer om kvinderne og forældrerollen ved at skabe kontakt til relevante fagpersoner. Dette er f.eks. frivillige rådgivninger indenfor psykologi, børnepsykologi, jura, jobsøgning og parterapi. Altså steder hvor det i forvejen er erkendt svært for kvinderne at henvende sig. CityTV anerkender at mange indvandrerfamiliers børn bliver arbejdsløse og kriminelle som følge af for store kulturforskelle mellem forældre og børn. Dette kan oftest afspejles i forældrenes manglende vilje og accept til en ny kultur, sociologi, psykologi i forhold til  social arv.

Kvinderne hjælpes til at deltage i og skabe nye netværk ved at introducere dem til f.eks. frivillige foreninger og tilbud i deres lokalområde såsom gratis retshjælp, gratis psykologhjælp, parterapi, CV produktion, daglige CV udsendelser, jobsøgningshjælp, virksomhedspraktik, sportsklubber for børn og ældre samt væresteder for indvandrerkvinder som er med til at give en struktur på hverdagen m.v. Dette kaldes også integration.

Se her vore Citytv videoer:

5/5

Kan du lide en video? så skriv gerne til os.

5/5

Tryk herunder for vore sider på Facebook, Youtube eller kontakt til os: